Spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) na semináři pro učitele středních škol Chemie na ČVUT. Díky našim bohatým zkušenostem s pořádáním kurzů DVPP propojujeme aktuální směry výzkumu přední české vysoké školy se školním prostředím. Semináře se kromě vyučujících účastní i žáci se zájmem o daný obor. Třetí ročník se uskuteční ve čtvrtek 25.11.2021 od 14.00 online formou.

Více informací naleznete zde http://chemie.cvut.cz/

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy si Vám dovolujeme nabídnout projekt Workshopy na badatelsky orientovanou výuku chemie s důrazem na mezipředmětové vztahy. Jedná se o dva akreditované semináře 5.11. a 2.12.2021 (a věříme, že je epidemiologická situace nepřeruší). Mezi těmito daty budete mít čas si aktivity ze semináře ve svých hodinách vyzkoušet. Další informace v letáku a přihlašování zde https://forms.gle/ZWKhZJHK2pJoSQAM6