Nabízíme Vám 3 akreditované webináře DVPP.

1. Biologie/přírodopis, chemie, výchova ke zdraví
Moderní pohled na makronutrienty, jejich vliv na zdraví
a konstruktivistické pojetí tématu ve vý
uce na ZŠ a SŠ (webinář)

Akreditováno pro:  ZŠ, G a SŠ

Lektoři: MUDr. Martin Morong, RNDr. Petr Distler, Ph.D.

2. Chemie
Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG (webinář).
Šablony: Polytechnické vzdělávání
Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a G
Lektor: RNDr. Petr Distler, Ph.D.
3. Ruský jazyk
Učební úlohy ve výuce ruského jazyka (webinář)
Šablony: Cizí jazyky
Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Lektor: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Nabízíme Vám 8 akreditovaných kurzů DVPP.

1. Anglický jazyk
Strategie přípravy žáků na zkoušky FCE a CAE
Podnázev: Výukové aktivity podporující rozvoj řečových dovedností žáků

Šablony: Cizí jazyky

Akreditováno pro: SŠ

Lektorka: Mgr. Natalija Stančić

2. Chemie
Badatelsky orientovaná výuka – chemie potravin a přírodních látek
Šablony: Polytechnické vzdělávání
Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Petr Distler, Ph.D.
3. Matematika
Problémové úlohy a jejich řešení
Podnázev: Způsoby zadávání úloh podporující schopnosti žáků řešit problémové úlohy a zvyšující motivaci žáků pro studium matematiky – téma práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost a goniometrie

Šablony: Matematická gramotnost

Akreditováno pro: SŠ

Lektoři: Mgr. Irena Davidová, RNDr. Petr Čoupek, Ph.D

4. Přírodní vědy
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

Šablony: Polytechnické vzdělávání

Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Lektor: RNDr. Petr Distler, Ph.D.

5. Přírodní vědy a výchova ke zdraví
Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií
a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV
Podnázev: Badatelsky orientovaná výuka na téma přírodní látky

Šablony: Polytechnické vzdělávání

Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Lektoři: MUDr. Ing. Zdeněk Bureš/MUDr. Martin Morong, RNDr. Petr Distler, Ph.D.

6. Rozvoj prezentačních dovedností a efektivní vedení prezentace pro pedagogické pracovníky

Šablony: Osobnostně sociální rozvoj

Akreditováno pro: 1. a 2. ZŠ a SŠ

Lektorka: Mgr. Helena Ferklová 

7. Ruský jazyk
Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ
Šablony: Cizí jazyky
Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Lektor: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
8. Konstruktivistická výuka chemie v 8. ročnících ZŠ
a odpovídajících ročnících VG
Šablony: Polytechnické vzdělávání
Akreditováno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Lektor: RNDr. Petr Distler, Ph.D.
Přihlašování na webináře: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA
Nenašli jste, co hledáte? Máte zájem o kurz na míru? Napište nám na info@institut-letec.cz