Naše mise

Poskytovat pedagogům ZŠ a SŠ kvalitní inspiraci pro jejich výuku.

Pilíře vzdělávacího institutu

1. Sdílíme praktické náměty použitelné ve výuce na ZŠ, SŠ a G.

2. Podporujeme aktivní činnost žáků.

3. Naši lektoři jsou nejenom odborníci ve svém oboru, ale vyučují i na ZŠ a gymnáziích.

4. Na našich seminářích si vše prakticky vyzkoušíte.

5. Pro naše kurzy je typický individuální přístup a dostatek času na řešení konkrétních situací ze školního prostředí.

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT (Č.j.: MSMT-25657/2018-1).