top of page

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) na semináři pro učitele základních a středních škol Chemie na ČVUT (http://chemie.cvut.cz/). Díky našim bohatým zkušenostem s pořádáním kurzů DVPP propojujeme aktuální směry výzkumu přední české vysoké školy se školním prostředím. Semináře se kromě vyučujících účastní i žáci se zájmem o daný obor. Pátý ročník se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2023.

 

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy realizujeme projekt Workshopy pro učitele chemie na badatelsky orientovanou výuku s důrazem na mezipředmětové vztahy. Seminář je určen pro učitele na základních a středních školách, letošní běh se uskuteční ve dnech 24.11. a 25.11.2023 v Praze a je akreditován MŠMT (v délce 16 vyučovacích hodin). Účastníci získají originální materiály jak do praktické, tak i do teoretické výuky. Přihlašování na https://forms.gle/Su7VYBbt3zz6ppe5A

 

Doc. Petr Distler, zakladatel Vzdělávacího institutu LETEC, je členem odborné poroty projektu Bezva chemie (https://www.experientia.cz/bezva-chemie/) Nadace Experientia. Bezva chemie podpoří každý rok 20 projektů, díky kterým mohou učitelé chemie zlepšit své hodiny, zvýšit zájem žáků o předmět, a nebo uspořádat vzdělávací akci pro širší veřejnost. O podrobnostech dalšího ročníku budeme účastníky našich kurzů a webinářů informovat na přelomu srpna/září.

bottom of page