top of page

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Naši lektoři jsou absolventi našich nejlepších univerzit, nadšení specialisté ve svých oborech a velmi rádi s Vámi budou sdílet aktuální poznatky, trendy i zkušenosti z výuky. Přihlaste se na kurz a uvidíte, že se k nám rádi budete vracet!

Náš tým

Mgr. Pavla Andělová 

 

Mgr. Martina Coufalová

 • učitelka matematiky a fyziky na Gymnáziu Duhovka, Fakultní nemocnice Olomouc

 • lektorka kurzů zaměřených na matematiku, fyziku, využití digitálních technologií a třídnické hodiny

 

Doc. Dr. Petr Distler

 • garant kurzů zaměřených na výuku přírodovědných předmětů a badatelsky orientovanou výuku

 • učitel chemie na gymnáziu a docent na vysoké škole

 

MUDr. Martin Eliáš

 • lékař, Fakultní nemocnice Olomouc

 • lektor: přírodní látky, zejména s důrazem na aktuální otázky související se stravou a zdravou životosprávou 

PhDr. Radka High, Ph.D.

 • odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Ústavu učitelství chemie VŠCHT

 • ve své práci se věnuje motivaci k učení, podpoře nadaných žáků a žákyň; pracovala jako školní psycholožka

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 

 • garant a lektor kurzů zaměřených na různé aspekty a oblasti výuky ruštiny na základních a středních školách

 • učitel ruského jazyka na gymnáziu a odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Ing. Ondřej Kořistka, MBA

 • radiologický a radiační fyzik, popularizátor vědy, lektor fyziky

 • odborný asistent na FJFI ČVUT, učitel fyziky na gymnáziu

 

Mgr. Natalija Stančić

 • garantka a lektorka kurzů zaměřených na rozvoj anglického jazyka ve výuce​

 • metodička a lektorka angličtiny v jazykové škole 

bottom of page