top of page

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Naši lektoři jsou absolventi našich nejlepších univerzit, nadšení specialisté ve svých oborech a velmi rádi s Vámi budou sdílet aktuální poznatky, trendy i zkušenosti z výuky. Přihlaste se na kurz a uvidíte, že se k nám rádi budete vracet!

Náš tým

Mgr. Pavla Andělová 

 • organizace kurzů a přihlašování na kurzy (info@institut-letec.cz)​​

 • odpovědná osoba za evaluaci realizovaných kurzů

​​​MUDr. Ing. Zdeněk Bureš

 • chemik a lékař, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • lektor: efektivní reflexe badatelsky orientovaných úloh v oblasti přírodních látek,

 • zejména s důrazem na aktuální otázky související se stravou a zdravou životosprávou

RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. 

 • matematik a vysokoškolský pedagog 

 • lektor kurzů zaměřených na matematiku

Mgr. Irena Davidová 

 • garantka a lektorka kurzů zaměřených na matematiku

 • učitelka matematiky a fyziky na gymnáziu 

RNDr. Petr Distler, Ph.D.

 • garant kurzů zaměřených na výuku přírodovědných předmětů a badatelsky orientovanou výuku

 • učitel chemie na gymnáziu a odborný asistent na vysoké škole

Mgr. Helena Ferklová

 • garantka a lektorka kurzů zaměřených na rozvoj rétorických a prezentačních dovedností

 • vedení kurzů zaměřených na měkké dovednosti, pedagogická podpora učitelů vč. využití elektronických studijních opor ve výuce. Učitelské vzdělání v oboru dějepis a výtvarná výchova

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 

 • garant a lektor kurzů zaměřených na různé aspekty a oblasti výuky ruštiny na základních

 • a středních školách

 • učitel ruského jazyka na gymnáziu a odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

 

MUDr. Martin Eliáš

 • lékař, Fakultní nemocnice Olomouc

 • lektor: efektivní reflexe badatelsky orientovaných úloh v oblasti přírodních látek, zejména

 • s důrazem na aktuální otázky související se stravou a zdravou životosprávou 

 

Mgr. Natalija Stančić

 • garantka a lektorka kurzů zaměřených na rozvoj anglického jazyka ve výuce​

 • metodička a lektorka angličtiny v jazykové škole 

bottom of page