top of page

SLOVO ZAKLADATELE

Vzdělávací institut LETEC jsem založil na počátku roku 2018. Hlavní motivací, proč jsem v roce 2013 začal učit, byla snaha předávat své znalosti a dovednosti žákům a prostřednictvím hodin chemie je všestranně rozvíjet. Zúčastnil jsem se významných projektů zaměřených na vzdělávání (např. Elixír do škol, Amgen Teach nebo TEMI), připravil jsem a vedl desítky workshopů pro učitele, ale hlavně jsem učil a učím žáky základních i středních škol a studenty na vysokých školách.

       Vzdělání jsem získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (RNDr. v oboru učitelství chemie pro SŠ, Ph.D. v oboru didaktika chemie) a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (Ing. a Ph.D. v oboru jaderná chemie). I v současnosti se stále věnuji akademické činnosti, přednášel jsem na více jak 30 českých i zahraničních konferencích a jsem autorem desítek odborných publikací.

       Za své aktivity v oblasti didaktiky i jaderné chemie jsem byl oceněn řadou prestižních cen, například Cenou rektora ČVUT i Cenou rektora UK, jsem laureátem dvou ocenění České nukleární společnosti nebo mezinárodní ceny Becquerel Prize for Nuclear z roku 2018, kterou jsem převzal z rukou nositele Nobelovy ceny prof. Jeana-Pierra Sauvage (NC 2016 za výzkum v oblasti molekulárních strojů). V roce 2023 jsem získal hodnost docenta v oboru jaderné chemie na FJFI ČVUT v Praze.

         Vizí a mým přáním jako zakladatele Vzdělávacího institutu LETEC je, aby se výuka pro žáky stala více motivující, aby pracovali v podnětném učebním prostředí a za podpory vyučujících viděli ve vzdělávání smysl a nacházeli v něm prostor pro svůj vlastní rozvoj. Vyučujícím pak mohou být tou nejlepší odměnou jejich spokojení žáci.

doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.

Distler_fotka_edited.jpg
bottom of page