Detailní popisy kurzů naleznete v záložce Naše kurzy. Kurzy jsou napsány dle požadavků „Šablony II“.
Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA
Rok 2021
Vážení zájemci, na následující měsíce jsme pro Vás připravili pět webinářů:
 
1. Pokroky a aktuální trendy ve vybraných chemických oborech

Pro posluchače jsou připraveny 4 bloky odborné chemie, tj. nejedná se o návrh učebních aktivit do výuky, ale aktuální pokroky a trendy v oblasti 1) medicinální chemie, 2) jaderné chemie, 3) analytické/fyzikální/kvantové chemie a 4) chemie a energie/energetiky. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ, G a SŠ. Každý blok je veden jiným lektorem – odborníkem z praxe. 

Termíny (vždy 14.30-18.00): Úterý 8.6. a středa 16.6.2021.

Cena: 2.000 Kč.

2. Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda

Posluchači se seznámí se stávající a plánovanou (revidovanou) podobou RVP ZV. Konkrétně se bude zejména jednat o změnu v očekávaných výstupech, učivu, minimální doporučené úrovni a zavedení nové kompetence (digitální). Postupně pak budou rozebrány jednotlivé oblasti – tj. fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Promítnutí diskutovaných změn RVP ZV do všech oblastí a dokumentace spojených s výukou (tj. např. navázání na mezipředmětové vztahy, průřezová témata; v rámci změny pojetí výuky informatiky i možné změny učebního plánu). 

Termín: Čtvrtek 26.8.2021 (12.30 – 16.00).

Cena: 1.400 Kč.

3. Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví

Online adaptace oblíbeného kurzu „Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV“. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ; adaptace do online výuky) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ. Součástí webináře jsou i praktické úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky.

​Další běh kurzu je plánován na konec srpna/září. V případě, že máte o kurz zájem, vyplňte nezávaznou přihlášku a až budeme vědět přesný termín, napíšeme Vám e-mail s informací: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

   

4. Učební úlohy ve výuce chemie

Jedná se o zcela nový kurz (webinář), kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh během distanční výuky a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ/VG.

 

Další běh kurzu je plánován na konec srpna/září. V případě, že máte o kurz zájem, vyplňte nezávaznou přihlášku a až budeme vědět přesný termín, napíšeme Vám e-mail s informací: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

5. Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ

Během webináře se účastníci seznámí s možnostmi využití videonahrávek (vč. klipů k písním) jako východiska pro rozvoj jazykových prostředků (výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky) i řečových dovedností (poslechu, ústního a písemného projevu). Využití multimediálního obsahu ve výuce ruského jazyka je způsob, kterým lze nejen zvýšit motivaci žáků, ale také zprostředkovat nejen mluvenou řeč rodilých mluvčích, ale také prvky kultury. Webinář je koncipován maximálně prakticky a všechny materiály obdrží vyučující v editovatelné elektronické verzi.

 

Kurz momentálně vypsán není. V případě zájmu nám napište na info@institut-letec.cz

Rok 2020
Vážení zájemci o naše kurzy, vzhledem k současné epidemiologické situaci je termín konání kurzů posunut na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

16. 10. – Praha (kurz odložen na rok 2021)

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

23. a 24. 10.Praha (16 VH) (kurz odložen na rok 2021)

Konstruktivistická výuka chemie v 8. ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících VG (pokrývá i témata 9. ročníků)