top of page

TERMÍNY KURZŮ

Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

ROK 2022/23

Vážení zájemci, na začátek roku 2023 pro Vás připravujeme tyto webináře/prezenční kurzy a již nyní přijímáme přihlášky:

​Webináře

Moderní pohled na makronutrienty ve výuce na ZŠ a SŠ (8 VH)

Pojďte se podívat pod pokličku přírodním látkám – lipidům, sacharidům, bílkovinám, vitamínům, hormonům, enzymům a nukleovým kyselinám. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ a SŠ. Součástí webináře jsou i laboratorní úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Termín: Úterý 21.3. a čtvrtek 27.4.2023, 14:30-18:00

Informace v PDF zde.

Cena: 2.000 Kč.

Učební úlohy ve výuce chemie pro ZŠ a VG (8 VH)

Jedná se o opakování oblíbeného webináře, kde se seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ/VG.

Termín: středy 15.2., 15.3., 19.4. a 24.5., vždy 16:15-17:45 (stále je možné se hlásit a zhlédnout první část ze záznamu)

Informace v PDF zde.

Cena: 2.000 Kč.

Učební úlohy ve výuce chemie na středních školách (8 VH)

Jedná se o webinář, kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky, důraz bude tedy kladen na aktivní činnost středoškoláků. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi a výstupy žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací včetně rozvoje kritického myšlení ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na SŠ a G.

Termín: středy 22.2., 29.3. a 3.5.2023, vždy 16:00-18:00 (stále je možné se hlásit a zhlédnout první část ze záznamu)

Informace v PDF zde.

Cena: 2.000 Kč.

​​

Učební úlohy ve výuce ruského jazyka (8 VH)

Během webináře se seznámíte s teorií učebních úloh, jejich strukturou a možnosti zařazení do výuky ruského jazyka včetně rozvoje klíčových kompetencí s využitím učebních úloh jako nástrojem pro rozvíjení myšlenkových operací žáků, spolupráce či kooperace žáků, schopnosti vyhledávat potřebné informace v učebnicích, literatuře či na internetu a v neposlední řadě k osvojování či rozšiřování probraného učiva).  Charakteristika a příklady konkrétních učebních úloh vhodných do jednotlivých fází učebního procesu (např. motivace, expozice, fixace učiva), práce s videonahrávkami různých žánrů a úrovní s využitím připravených modelových pracovních listů - důraz na rozvoj různých jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) a zejména řečových dovedností (poslech, psaní, ústní projev).  Inspirativními webovými portály jako zdroji učebních úloh a mnoho dalšího. 

Termín: středy 5.4. a 12.4. (oba termíny), vždy 15:30-19:00.

Informace v PDF zde.

Cena: 2.000 Kč.

Proběhlé kurzy:

Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV (8 VH)

Seminář je veden učitelem-didaktikem (pestré pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ. Součástí jsou i praktické úlohy ve stylu BOV.

Brno: pátek 10. 2. 2023  Informace v PDF zde. (možno se hlásit do 9.2. včetně)

Cena: 2.400 Kč.

Prezenční kurzy

​Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (8 VH)

Prakticky laděný kurz –  čekají Vás mezipředmětové laboratorní úlohy (Ch-Fy-Př), které je možné provádět v laboratoři i běžné třídě, které si v roli žáků vyzkoušíte a poté si je rozebereme z pedagogicko-didaktického hlediska. Součástí kurzu je i videorozbor hodiny vedené ve stylu BOV a praktické tipy a rady pro práci s prezentovanými materiály v hodinách a možnostmi jejich hodnocení, možnost zapojení všech žáků ve třídě.

Praha: pátek 10.3.2023.  Informace v PDF zde.

Cena: 2.100 Kč.

Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG (16 VH; 2*8 VH)

Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (převrácená třída, JITT, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na různé tematické celky při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího :-) Je možné vykázat jako 1*16 nebo 2*8 hodin.

Praha: pátek 24.3. a sobota 25.3.2023 (Kurz je obsazen. Prosím vyplňte předběžnou přihlášku a jakmile budeme mít nový termín, ozveme se Vám, abyste nám dali vědět, zda Vám vyhovuje.)   Informace v PDF zde.

Cena: 4.500 Kč.

pracovni list compressed.jpeg
bottom of page