Detailní popisy kurzů naleznete v záložce Naše kurzy. Kurzy jsou napsány dle požadavků „Šablony II“.
Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA
Rok 2021
Vážení zájemci, na březen jsme pro Vás připravili dva webináře:
 
1. Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví

Online adaptace oblíbeného kurzu „Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV“. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ; adaptace do online výuky) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ.

Termíny (vždy 16.00-17.30): Středa 10.3., čtvrtek 18.3., středa 24.3. a pondělí 29.3.

 

2. Učební úlohy ve výuce chemie

Jedná se o zcela nový kurz (webinář), kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh během distanční výuky a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele CH na ZŠ/VG, ale lze i SŠ.

 

Termíny (vždy 16.00-17.30): Čtvrtek 11.3., středa 17.3., čtvrtek 25.3. a středa 31.3. - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, WEBINÁŘ NAPLNĚN.

Termíny (vždy 16.00-17.30): Čtvrtek 8.4., středa 14.4., čtvrtek 22.4. a středa 28.4. - VOLNÁ KAPACITA.

 

Rok 2020
Vážení zájemci o naše kurzy, vzhledem k současné epidemiologické situaci je termín konání kurzů posunut na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

16. 10. – Praha (kurz odložen na rok 2021)

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

23. a 24. 10.Praha (16 VH) (kurz odložen na rok 2021)

Konstruktivistická výuka chemie v 8. ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících VG (pokrývá i témata 9. ročníků)

© 2018 – 2021 by Vzdělávací institut LETEC