Detailní popisy kurzů naleznete v záložce Naše kurzy. Kurzy jsou napsány dle požadavků „Šablony II“.
Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/eRKbVgihP7azt9KKA
Rok 2020
Vážení zájemci o naše kurzy a již přihlášení zájemci, vzhledem k současné situaci posouváme termíny konání kurzu než se situace uklidní. Poté Vás budeme informovat a kurzy se uskuteční.

 

27. 3. – Brno

 

Badatelsky orientovaná výuka – chemie potravin a přírodních látek
3. 4. – Plzeň
Badatelsky orientovaná výuka – chemie potravin a přírodních látek
21. 4.Praha
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ
24. 4.Praha
Anglický jazyk: Strategie přípravy žáků na zkoušky FCE a CAE
28. 4.Ostrava
Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií
a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV
9. 6.Praha
Ruský jazyk: Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ

Další plánované kurzy

Březen – Praha
Matematika: Problémové úlohy a jejich řešení. Způsoby zadávání úloh podporující schopnosti žáků řešit problémové úlohy a zvyšující motivaci žáků pro studium matematiky – téma práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost a goniometrie
Duben – Praha
Rozvoj prezentačních dovedností a efektivní vedení prezentace pro pedagogické pracovníky

© 2018 – 2020 by Vzdělávací institut LETEC